Miestne lesy Prameň Malého Ružínka Skalná Ruža

Čierna hora

Pohorie Čierna hora sa delí na 4 podcelky a to Hornádske predhorie, Bujanovské vrchy, Sopotnické vrchy a Pokryvy. Medzi najdôležitejšie chránené oblasti Čiernej hory v blízkosti Veľkej Lodiny patria národné prírodné rezervácie Bokšov - 74,6 ha (Pokryvy); Bujanov 88,2 ha (Bujanovské vrchy); Humenec 76 ha (Sopotnické vrchy); Sivec 105 ha (Pokryvy), Vozárska 76,6 ha (Pokryvy) a Vysoký vrch 36,5 ha (Pokryvy) v ktorých sa vyskytujú vzácne rastliny ako zvonček karpatský, prilbica jedhoj, poniklec slovenský, marinka farbiarská, skopólia kranská, scila dvojlistá pri Kysaku, škumpa vlasatá pri Veľkej Lodine a ďalšie druhy.

Za zmienku stojí NPR Bujanov, ktorá je najvýznamnejšou lokalitou duba zimného, Spálený vrch budovaného jurskými vápencami je ukážkou typického drevinového zloženia s prevahou buka, prímesou jedle, cenných listnáčov a chráneného tisa obyčajného. Vysoký vrch zase zahrňuje pralesovité pôvodné spoločenstvá jedľobučín a fragmentárne lipových javorín.

Čierna hora patrí k jadrovým pohoriam, má podobný stavebný štýl ako Branisko. Budujú ju hlavne granity, diority, svory a ďalšie paleozoické horniny. Pohorím preteká niekoľko vodných tokov, pričom os pohoria tvorí rieka Hornád. Od ústia Hnilca po ústie Torysy do Hornádu vteká približne 77 či už menších alebo väčších prítokov, napr. Svinka, Bystrá, Sopotnica, Uhrinče, Črmeľ ... . Na území pohoria sa dajú sledovať dve klimatické oblasti: teplá a mierne teplá. Avšak prevažná časť patrí do územia mierne teplej oblasti, do mierne teplého, mierne vlhkého vrchovinného okrsku.

Vápencový komín v oblasti Rozlomity

Veľká Ružínska Jaskyňa

Ružínsky kras:

Ružínský kras leží v oblasti lokalite Čiernej hory - Pokryvy medzi Sivcom a Vysokým Vrchom. Zo severu ho ohraničujú obce Kysak, Veľká Lodina a Malá Lodina. Zo západu zase Ružínska priehrada a južne, obec Košická Belá. Jedná se o niekoľko krasových ostrovov a pruhov o celkovej ploche 48km štvorcových, čo je rozloha približne strednej časti Moravského krasu. Kras je tvorený jednak triasovými dolomitami a vápencami, jednak jurskými svetlými až narúžovelými slabo metamorfovanými vápencami.

Územie dosahuje výšky až 888 m (vrchol Pokrivy). Má hornatý, ťažko schodný a dosť divoký ráz. Kras je navštevovaný prevažne košickými a prešovskými trampmi, a napriek svojej kráse a panenskej prírode patrí medzi ešte neobjavené lokality turistického ruchu.

 

 

Jaskyne v Ružínskom krase:

Podľa zoznamu jaskýň na Slovensku je v pohorí Čierna hora 59 jaskýň. Jaskyne sa vyskytujú predovšetkým v dolomitoch. V Ružínskom krase možno nájsť nasledujúce: Veľká Ružínska jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Antonova jaskyňa (Malá ružínska jaskyňa), Sivecká galéria (Štefanová jaskyňa), všetky v údolí Malého Ružinka v blízkosti modrej turistickej značky.

Okrem hore spomenutých Kavečanská jaskyňa, Kysacká jaskyňa, Andrejová jaskyňa I., Andrejová jaskyňa II., Holická jaskyňa, Krížová jaskyňa, Previsová jaskyňa, Veľká sokoľská jaskyňa, Jaskyňa v Dzurovej a Previs v Dzurovej, Priepasťovitá jaskyňa v Humenci,

stránku vytvorili NeoFolk a Kocur

Home | História | Samospráva | Svätostánok | Janošíková bašta | Sivec | Rozlomity | Fotogaléria | Odkazy